Tất cả dự án


Dự án xây dựng nhà máy NPK Phú Mỹ
Chủ đầu tư: Tổng công ty phân bón...
Dự án Daman giai đoạn 2
Chủ đầu tư: Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) Tổng...
Dư án nhà máy Đạm Cà Mau
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phân bón...
Dự án Đóng mới xà lan nuôi cá hồi giai đoạn I & II
Chủ đầu tư: Steinsvik Tổng thầu: Công ty cổ...
Dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM Tổng...
Dự án nhà máy cảng Hải Phòng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Top Solvent Việt Nam, thuộc...

Theo tiến độ