Dư án nhà máy Đạm Cà Mau

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Tổng Thầu: AMECC – CECO

Lĩnh vực thi công: cung cấp và lắp đặt hệ thống điện và HVAC cho GPP Cà Mau

Thời gian: 05/2016

Dự án liên quan

Theo tiến độ