Dự án Đóng mới xà lan nuôi cá hồi giai đoạn I & II

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Steinsvik

Tổng thầu: Công ty cổ phần chế tạo dàn khoan dầu khí (PV Shipyard)

Lĩnh vực thi công: E&I, HVAC

Thời gian: 2017-2018

Dự án liên quan

Theo tiến độ