Dự án Daman giai đoạn 2

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)

Tổng thầu: PTSC Mechanical & Construction (M&C)

Lĩnh vực thi công: E&I

Thời gian: 2017

Dự án liên quan

Theo tiến độ