388IC được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 45000:2018

Ngày 12/3/2020 Công ty 388IC được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 45000:2018

Vừa qua tổ chức chứng nhận BVQA Việt Nam đã tiến hành cấp chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 45000:2018 chứng nhận về việc thiết kế, giám sát thi công, cung cấp lắp đặt hệ thống điện, điện điều khiển, camera giám sát, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, đường ống và kết cấu thép cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp 388 (388IC).

Đây là kết quả của một lộ trình triển khai xây dựng, sự nỗ lực thực hiện của toàn thể CBCNV cùng ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng quy trinh quản lý chất lượng ISO của Ban lãnh đạo Công ty , sau 1 thời gian dài thực hiện, dự án đã được rà soát lại nhiều lần, xây dựng chỉnh sửa bổ sung và điều chỉnh toàn bộ tài liệu, sau đó được đưa vào ban hành đến từng bộ phận quản lý hệ thống, cuối cùng là áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
ISO 9001:2015 và ISO 45000:2018 là tiêu chuẩn áp dụng rộng rãi mang tính quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Việc áp dụng tiêu chuẩn này sẽ giúp 388IC kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.